Page 88 - Blokken og Djupfjord
P. 88

Nortind II. Opprinnelig het denne båten «Arna». Den ble ombygd på Rognan.
 gang. Høvdingen sjøl var borte. Å fylle hans plass var nok temme- lig vanskelig. Sildefisket var ikke lenger hva det en gang var. Tor- skefisket var i likhet med tidligere tider en stor risikoforretning. I noen år et rikt fiske, i andre år heller magert. Hva markedene ville gi for fiskeprodukter fra år til år kunne ingen vite med sikkerhet.
Det ble sagt om Kristen Glad at han aldri tapte penger i noen av sine mange år som fisketilvirker. Dette skyldtes opparbeidet kunnskap, innsikt og erfaring.
I dag finner vi en velrestaurert kai og brygge med småbåthavn ved den gamle dampskipskaia i Blokken. Bryggeloftett er ombygd til museum for akvakultur i Nordland.
Høsten 2015 var det slutt med butikkdrift i Blokken. I en del år hadde forskjellige eierkonstellasjoner forsøkt å holde liv i butik- ken. Det var ikke lenger liv laga, det vil si økonomisk forsvarlig, å drive butikk i Blokken-bygda. Bygda hadde gjennom nesten hele 19-hundretallet hatt velassortert butikk. En daglig møte-plass for bygdefolk og tilreisende. Det nye sekelskiftet med urbant storm- løp mot gamle bygdesamfunn som Blokken, hadde atter ført til nedleggelse. Og livet går videre i Blokkenbygda, uten butikk. Men eldre folk minnes fremdeles gammelbutikken med de mange små skuffer for varer av alle slag. Og hvilken fryd var det ikke å gå heim fra skolen med noen fem- eller i beste fall ti-øres karameller i et kremmerhus. En kunne nesten få en ti-øres karamell til å vare helt til Djupfjord. Heimveien fra skolen ble mye kortere etter en liten tur på butikken først.
87

   86   87   88   89   90