Page 81 - Blokken og Djupfjord
P. 81

Mange ungdommer fra Blokken og Djupfjord fikk sine første lo- fotsesonger med utgangspunkt i Risvær.
Brødrene Carl Georg og Erling Glad hadde nær kontakt med Risvær. Erling drev handelsagenturer og reiste rundt i Lofoten under vinterfisket. Erling Glad startet stedets første handel i en liten tømmerbu ved sjøen i Blokken. Da Erling forlot Blokken, overtok broren Carl Georg Glad butikken.
Butikken ble ført videre av Tora og Carl Georgs to sønner – Kristen og Bjarne Glad, under navnet Carl Glads Sønner. Butik- ken var da allerede flyttet til nytt bygg et stykke opp fra sjøen. Lokalene ble imidlertid fort for små, og det ble reist en ny, større bygning, med butikk, kontor, telegrafstasjon og poståpneri i før- ste etasje og leiligheter i andre. Alt foregikk fortsatt i nærheten av sjøen – viktigste samferdselssåre med lokalbåtrute og privatdrevet ferge, en 39 fots båt i rute Sortland-Sigerfjord-Djupfjord-Blokken.
Etter at vegen kom på 1960-tallet og det ble opprettet bilferge til Djupfjord, var det naturlig at også handelen og posten flyttet etter.
Da hadde for lengst Bjarne Glads sønner, Tore og Arne Glad tatt opp arven og driften.
Men veg og bilferge til Djupfjord, og siden tunnel fram til riks- vegen i Sigerfjordbotn, hadde ført med seg handelslekkasje. Pos- ten forsvant også ut på landevegen.
Det ble gjort flere forsøk å holde butikk-virksomheten i gang, blant annet ved hjelp av Blokken Skipsverft. Men i 2015 var det slutt. Det ble klart at Blokken hadde mistet butikken også som viktig samlingspunkt i bygda gjennom mer enn 100 år.
Den gamle sjøbua av utmerket Bardu-tømmer har sin egen his- torie. Etter at den ikke lenger var i bruk, fikk Carl Georgs datter, Hjørdis Glad Nordahl, bua av sin far på 1920-tallet.
Tømmeret ble dratt opp til Nervannet med hest, fløtet opp Ei- elva, båret fra elva og opp på en haug like ved, og der reist opp på nytt. Alt sammen av sterke karer fra Blokken.
Der forvandlet Blokkens første butikk seg, og ble hytte og ferie- paradis for familien – helt fram til 1970.
ERLING GLAD SELGER FAGERHEIM TIL CHRISTEN GLAD PEDERSEN
Erling Glad er ni år yngre enn broren Carl Georg. De er tydelig nært knyttet til hverandre, men en aner at den den gang ugif-
80


   79   80   81   82   83