Page 8 - Blokken og Djupfjord
P. 8

FORORD
Blokken og omland har gjennom mange perioder avgjort vært av de mest aktive områdene i Sortland kommune. På denne bakgrunnen burde historien om bygda og menneske- ne der vært skrevet for lenge siden. – Djupfjord var opprin- nelig del av Blokken, men etter hvert skilt ut som egen gård.
Inspirert av de nå etter hvert mange lokale bokutgivelser, en hel rekke bøker og emner om tettstedet Sortand, de fleste forfattet av Alf Oxem – og ikke minst Johan Borgos sin serie grundige historiske bygdebøker – er nå Boka om Blokken og Djupfjord blitt til. – Ikke en dag for tidlig. – Mange av de som bygde Blokken og sto på, er borte og mye stoff er derfor gått tapt. Men ennå vet mange å fortelle.
Arbeidet med boka har nødvendigvis måttet være en dug- nad, der så mange som mulig skulle med, og ble med. – Men uten at forfatteren, Arnulf Glad, Djupfjord i to-tre år har brukt det meste av sin tid til prosjektet, hadde nok boka fort- satt vært en av «de gode tankers bok». – Kjærlighet til bygda og stolthet over menneskene her – i fortid og nåtid – har trolig vært Arnulf sin drivkraft. – Alle vi som bryr oss om Blokken er Arnulf stor takk skyldig.
Bakgrunnen for at Arnulf har kunnet greie denne opp- gaven, og så godt, er først og fremst hans helt unike kjenn- skap til heimbygda – arbeidsliv, slektene og menneskene bak bedrifter på land og sjø. – I tillegg har han alltid vært vitebe- gjærlig, ivrig lytter til «mannamål» – sett sammenhenger og historiene bak utviklingen.
Det ville være ganske umulig å greie et slikt omfattende verk som Boka om Blokken og Djupfjord er, uten at det blir noe å sette fingeren på når boka ligger ferdig. – Noe kan utvilsomt være uteglemt, men den kollektive skylden for det

   6   7   8   9   10