Page 9 - Blokken og Djupfjord
P. 9

uskrevne har vi alle, som ikke har bidratt med akkurat den historien og det stoffet som måtte mangle...
Historien er også bildene – Foruten de skriftlige beret- ningene, har boka et unikt utvalg av gamle og nyere bilder. Noen gamle bilder vil man kunne nikke gjenkjennende til, og glede seg over. Mange av bildene har bare vært kjent innen familiene – og blir som en liten oppdagelsesferd og kanskje aha-opplevelse i seg sjøl. Mange har vært med på innsamlingen av bildene, og tilfanget har vært stort. Proble- met har vært å velge de mest interessante bildene for flest mulig. – Noen vil nok kunne savne ett eller flere av sine bil- der, i det skjønnsmessige utvalget.
Dette er boka alle med en eller annen tilknytning til Blok- ken-bygda vil ha stor glede av – dagens Blokken-folk – ikke minst alle utflyttere og slekt i mange generasjoner. Ei bok å eie og ta vare på.
Karl Glad Nordahl   7   8   9   10   11