Page 10 - Blokken og Djupfjord
P. 10

INNHOLD
11 Djupfjord og Blokken i eldre tider 23 En ny familie flytter til Blokken
27 Nordlandsgreina av slekta Glad
33 Djupfjord blir fradelt som egen gård 43 Andre generasjon Glad i Blokken
47 Gladslekta på Bygd og Volden
51 Petter og Christen Glad deler Blokkengården
57 Fiskerbønders liv på attenhundretallet
65 Blokkenbygda i vekst og forandring
89 Adolf Kristoffer Glad og Kari Bertine Windsrygg overtar i Djupfjord
101 Nye familier etablerer seg i Blokken
137 En ny generasjon vokser opp i Djupfjord
161 Blokken skole
173 Redningsskøytene i Blokken
181 Samferdsel
189 Utbygginga av Djupfjord kraftanlegg
201 Lag og foreninger i Blokkenbygda
227 Blokkendalen og fjellene
239 Fjellsport i Djupfjord- og Blokkenfjellene
245 Fortellinger fra jakt- og fisketurer i Djupfjorddalen
253 Naturnavn i utmarka fra ny og gammel tid
269 Etablering og videreføring av næringsliv i Blokken etter 1945


   8   9   10   11   12