Page 6 - Blokken og Djupfjord
P. 6

...til bygda mellom fjell og fjord den kjæraste vi veit på jord. Til dalane der inne
med glans av fagre minne.

   4   5   6   7   8