Page 79 - Blokken og Djupfjord
P. 79

sagt indehat alle kommunale tilidshverv. Han har været medlem av Sort- land herredstyre i 25 aar. Det beviser, at han har hat tillid og at han har hat interesse. Det var ikke den gang som nu, bare at ta sig en motorbaat og gaa med hvis veiret var stygt.
Hr. Pedersen er endnu like interessert – selv om han nu ikke deltar saa me- get idet offentlige liv – og er rask og rørig, og bærer sine 70 aar meget godt.
I haab om at hr. Pedersen endnu en gang vil opleve, at Blokkens verft blir opbygget efter den store brand, som for kort tid siden la bedrif- ten i aske – gratulerer vi den staute hædersmand med hans 70-aarige fødselsdag.
 78
Christen Glad Pedersen ansettes som ny driftsbestyrer ved Sortland Aktieværft i Blokken. Han kjøper 22. juli samme år stamgården, bruksnummer 1 «Fager- heim».


   77   78   79   80   81