Page 68 - Blokken og Djupfjord
P. 68

Nybåten er klar. Året er 1907, og den er byggenr. 22 ved Rosenberg mekaniske verksted i Stavanger.
 ANDREAS GLAD SIN NYE BÅT
AV ATLE PAULSEN
Det hele starter i året 1906. Det ser ut til å være et dårlig år for landbruket i distriktet. Forhøsten er skral, og gårdbrukerne slak- ter ned buskap. «Notkompagniene» i distriktet gjør det imidlertid godt på havet, og i Sigerfjorden lever og blomstrer Hindø Damp- skibsselskab og betaler stort utbytte til sine aksjeeiere. Selskapets tredje fiskedamper, «Andø», har vært i drift en tid, men det går med mye kull for å holde dampskipene i gang. Det er snart nød-
vendig å bygge et kullager i Sigerfjorden.
På «Elverhøy» i Blokken bor Andreas Glad og kona Petra. An-
dreas er 42 år. Han er sønn av Petter og Kristine Glad i Blokken. Petra , kona hans, er datter av Jens og Anna Sofie Glad på Volden nord for tettstedet Sortland. Andreas er fisker, småbruker og tøm- mermann. Tvers over elva ser han fra stuevinduet sitt A/S Sort- land Aktieverft, som nå har vært i drift i omkring sju år og utfører reparasjoner på båter og motorer og foretar nybygg. Blokken-byg- da har framtida for seg; om et år skal bygdas skolehus stå ferdig.
FINANSIERING
Dette året bestemmer Andreas seg for å skaffe seg en ny båt. Svi- gerfaren hans, Jens Glad på Volden, forteller om dette i et brev
67

   66   67   68   69   70