Page 67 - Blokken og Djupfjord
P. 67

nen, eller skipperens evner og erfaring var av stor betydning. Ikke minst evnen til å knytte til seg godt mannskap. Det ble på mange vis en type voksenopplæring som startet tidlig i barndommen.
Opplæring til dugelighet på sjøen kom nok først med heimsjø- fiske til mat for den nærmeste familie. Her ble ferdigheter grunn- lagt før guttene fikk første lofottur.
Etter konfirmasjonen fikk gutter være med som halvkar eller «skårunger» til Lofoten. Etter fiske var det drengetjeneste som gav virksomhet for unge og flittige hender.
Jentene kom også tidlig i arbeid. Først i heimen, og etter konfir- masjonen i tjeneste hos andre familier. Dette var grunnopplæring for kommende husmødre. Det gjaldt stell av husdyra, matlaging, ullkarding og spinning med rokk, veving, og vask og vedlikehold. Arbeid var det nok av i enhver familie. Fortjeneste var det mindre av. Men mat og husly under overgangen mellom barn og voksen var det viktigste, og at en ble inkludert i voksenlivets arbeidspro- sesser tidlig. Virke på land og sjø krevde en jevn arbeidsinnsats, og arbeidet varierte etter årstida. Det var viktig å komme tidlig i gang med livets skole og vise praktisk dugelighet.
TREDJE GENERASJON GLAD
Sønnene til Petter M. Glad, Christoffer Jentoft og Andreas Glad går inn i gård- og sjødrifta sammen med faren på brnr. 2, Sørjor- da, kalt Elverhøy. De blir høvedsmenn på egne båter og notbruk. Gården til Petter M. Glad, bnr. 2, blir delt mellom Christopher Jentoft Glad, Andreas Jørgen Glad og Karen Petrine Glad, gift med Nils Pedersen Skjegstad. Fagerbakken bnr. 5, Elverhøy bnr. 2
og Dalsbøe bnr. 6.
Andreas Jørgen Glad tar initiativ til bygging av et større dam-
pdrevet fiskefartøy, «Dampskipet Blokken». Det er ei storsatsing som finansieres med dannelse av aksjeselskap.
Bryllup og gullbryllup. Alvilde Anton- sen og Torstein Glad giftet seg i 1924. Foreldrene til Torstein, Jonette Ellingsen og Christoffer Jentoft Glad, feiret samti- dig gullbryllup.
 66
Forrige side: Høst ved Nervatnet.   65   66   67   68   69