Page 46 - Blokken og Djupfjord
P. 46

 Huset som Petter Glad bygde, ble revet på slutten av nitten-nittitallet. Da had- de det stått ubebodd i nærmere 50 år.
Etter halvannet år som enkemann gifter Petter Glad seg med sitt søskenbarn Kristine Christiane Ellingsen. Hun var født i Lø- dingen.
I dette ekteskaper blir det født mange barn, åtte i tallet. Før- stefødte barn får navnet Jonas Martin (1859–1862), og neste er Karen Petrine Amalie (1861–1919).
Karen Glad gifter seg i 1879 med Nils Pedersen (1854–1940), sørtrønderen som starter med skipshåndverk i Blokken. Disse to blir stammor og stamfar til en stor slekt. Skipsverftet i Blokken blir etter hvert en betydelig håndverk- og industrivirksomhet. I dag er det femte generasjon som eier, arbeider og leder bedriften.
Det blir tre år etter født ei datter til. Hun får navnet Marie Andrine Jonette (1864–1937), og hun gifter seg i 1885 med Ras- mus J. Vinsrygg (f. 1843) fra Stryn i Nordfjord.
Rasmus kom sannsynlig til Vesterålen i forbindelse med at en yngre bror, Ola J. Windsrygg (1863–1920) er i arbeid som smed og mekaniker ved Hindøens Damp-skipsselskap i Sigerfjord.
Rasmus Martin Vinsrygg (1843–1943) og Marie Andrine Jo- nette Glad (1864–1937) gifter seg i Sortlandkirka i 1885. De blir boende i Blokken fram til 1888. De får tvillingene Johan Ragnar (1886–1909) og Kristine Petrine (1886–1911). I 1888 flytter de til Stryn i Nordfjord og emigrerer siden til USA. Etablert i USA, får de på nytt tvillinger, og igjen en gutt og en jente. Ralph, som blir gift med Ruth Elizabeth Appelquest, og Rønnaug som gifter seg med Birger Nilsson. Neste barn får navnet Peter Martin (1893–1955). Han gifter seg med Mary Shawer. Deres sjette barn, ei jente, blir født i 1897. Hun får navnet Petra Amalie og blir gift med Lawr- ence A. Burch.
Andreas Jørgen Glad (1864–1952) er den eneste av guttebarna som vokser opp og forblir i Blokken helt til han dør. Han gifter seg med søskenbarnet Petra Glad (1861–1943), datter til onkelen, Jens Ellingsen Glad bosatt på Bygd nordom Sortland.
45


   44   45   46   47   48