Page 48 - Blokken og Djupfjord
P. 48

 GLADSLEKTA PÅ BYGD OG VOLDEN
Jens Ellingsen Glad er fra 1859 til 1872, lensmann i Sortland, og skaffer seg lensmannsgård på gnr. 17 Bygd, bnr. 5, Vol- den. Et stykke nord om Åndstadsjøen, Toften og Bygd, finner vi Volden.
Jens Ellingsen Glad hadde ei eldre søster, Anna Christine Falch Glad (1819–1868). Hun gifter seg med lærer, klokker og kir- kesanger Petter Nicholai Ingebrigtsen (1811–1860) i 1838.
I 1848 skaffer Anna og Petter Nicholai Ingebrigtsen seg skjøtet på gården Bygdnes. De var de første sjøleierne der. De bygde ut husene på gården og det blir nå plass til både skole og internat.
Her fikk barna fra Blokken sin skolegang. På denne tida var det bare to skolested i Sortland og det var naturlig at barna tok inn hos Anna Christiane og Petter Nicholai Ingebrigtsen.
Petter N. Ingebrigtsen var en evnerik ungdom som fikk lærer- utdannelse ved lærer-seminaret i Tromsø. Han ble den første lærer i fast stilling i Sortland. Han blir etter konfirmasjonen tatt inn som lærermedhjelper hos lærer og klokker i Sortland, Kristoffer Erik- sen på Bygd. Anna og Petter Nicolai Ingebrigtsen overtar lærer og klokkergården på Bygd etter Kristoffer Eriksen. De skaffer seg skjøtet på Bygdnes i 1848. Samtidig med skoledrifta, ble mer inn- mark dyrket opp. I 1865 har gården en av de største buskapene på Bygd. Jens Ellingsen Glad (1829–1909) giftet seg i 1858 med Anna Sophie Grønbeck Osenbroch (1831–1920) fra Bergen. De fikk åtte barn: 1. Magdalene Amalie Henrikke, født i 1858. 2. Petra Matil- de Caroline (1861–1943). 3. Astrid Marie (1864–1937). 4. Anton Ragnvald Magnus (1866–1886). 5. Helga Signy (1868–1954). 6. Jens Adolf Sigurd (1870–1945 – til USA 1905). 7. Harald Rolf Egil (1874–1949). 8. Alf Frithjof (1877–1949). Sju av de åtte ungene stifta familie. Jens Adolf Sigurd Glad gifta seg med Amalie Kas- para Nilsen fra Andøy.
47
   46   47   48   49   50