Page 45 - Blokken og Djupfjord
P. 45

tid hvor båten trenger mer enn vind- og muskelkraft med årene. Banklån betyr å sette gård og grunn i pant.
Notkompani for sei og sildefiske og partsrederi dannes. Den tiltagende motorisering av fiskeflåten krever større investeringer, og mer eksportrettet fiskeri skaper optimisme. Aksjeselskap dan- nes for kapital til skipsverft og aksjeselskap for bygging av damp- skipet «Blokken».
Blokkenbygdas framtid avhenger nå av driftighet. Evne til vekst og trivsel skapes nå ved at nye mennesker bosetter seg i Blokken. Vi begynner å se konturene av skipshandverk og industri, lokal dampskipsanløp, post, telegraf og handelsvirksomhet.
BRUKSNUMMER 2 ELVERHØY
Petter Martin Glad får et barn med en tjenestejente, Andrine Mik- kelsen, sønnedatter til Åne, den kjente bjørnejegeren.
Dette blir kanskje «ei ripa i lakken» for Petter. Om det var ak- septabelt eller ikke, vet vi lite om, men Petter gifter seg med hen- ne i 1850, etter at sønnen Bertinus Martin er født (1849–1858). Det neste barnet får navnet Christopher Jentoft (1853–1934). I 1856 dør Andrine i barselseng etter å ha født sitt tredje barn. Pet- ter sitter igjen med tre barn. Den eldste og den yngste dør som småbarn. Den mellomste Christopher Jentoft lever opp og får en stor slekt etter seg.
Forrige side: Rødtindmassivet sett fra elva fra Innervatnet. Rødtindveggen ble klatret sommeren 1962 av engelskmen- nene Antony Howard og Harold Heald. En av de mest ekstreme klatreruter som er gjennomført i våre fjellområder.
44
Motivet i bildet er et utsnitt fra bildet på side 50. På bildet ser vi naustene til Christopher Jentoft og Andreas Glad. Til høyre for naustene ser vi vassrenna til oppgangssaga på skipsverftet. Bildet er lånt for repro av Evald Ludvig Pe- dersen.
 

   43   44   45   46   47