Page 34 - Blokken og Djupfjord
P. 34

 DJUPFJORD BLIR FRADELT SOM EGEN GÅRD
Christopher og Pauline driver gården Blokken udelt fram til 1865. Da blir et areal tilsvarende en tredel av gården Blokken fradelt til den yngste gjenlevende sønnen, Carl
Oluf Mikkelborg Glad.
Nå er Carl Oluf blitt 32 år og står gifteklar med Ellen Kathrine
Andersen. Hun var født i Brokløys, men foreldrene bodde også en tid i Blokken.
De legger så smått planer om å flytte til Sigerfjord. Det ble ryk- te om at de var tilbudt å bosette seg på Åserøya. Da Christopher Martin og Pauline får høre om dette, bestemmer de at en tredel av gårdens areal, Djupfjord, skal tilhøre Carl Oluf og Ellen Katrine.
De gifter seg i Sortland kirke den 29. desember 1865 og gjør seg klar til å bygge en ny gård i Djupfjord.
Christopher Martin Glad er blitt 72 år, og har en udelt gård fram til nå. I Blokken administrerer han sønnene Petter og Kris- ten og deres familier. De lever som storfamilie i samme huset, men har hver sin buskap. Christoffer Martin er patriarken, og be- stemmer det meste helt fram til sin død.
Christopher Martin Glad dør i 1873, 80 år gammel. Pauline Falch Ellingsen Glad flytter etter en tid til sin yngste gjenlevende sønn, Karl Oluf Mikkelborg og Ellen Katrine Glad i Djupfjord. Hun dør i 1888 i en alder av 94 år. Med bare to gjenlevende barn, var der husrom i Djupfjord også for henne.
På overdragelsespapirene er det verdt å merke seg underskrif- tene. Christopher skriver sønnens fornavn Carl, mens sønnen skriver navnet sitt Karl. Vi ser for oss et tidsbilde av far og sønn.
På gravstøtta til Karl og Ellen, er Karls mellomnavn blitt fornor- sket til Mikkelborg.
Signetringen, som fremdeles finnes i familiens eie, må ha vært en dåps- eller konfirmasjonsgave; for der står det inngravert CMG.
33


   32   33   34   35   36