Page 26 - Blokken og Djupfjord
P. 26

 Blåklokker blant duggvåte strå. Foto: Arnulf Glad.
Salten som i 1799 ble gift med Birgithe Cathrine Dishington. Hun er datter av Job Dishington, som eide halve gården Sortland med skipperleiet. Job var bror av Karen Shøller Rosenvinge Dishing- ton. De arvet hver sin halvdel av gården og jekteleiet Sortland, og i tillegg delte de et stort jordegods.
I likhet med landsdelen forøvrig, var også vårt distrikt hardt rammet under nødsårene fram mot 1814. I 1801 er folketallet i Vesterålen og Lofoten 10660. I 1815 er det redusert til 8620. Folk flytter stadig på leting etter bedre livsvilkår.
Både Karen Margrethe Mechlenborg og Christopher Martin Glad kom fra Helgeland, og via Lofoten til Vesterålen. Familien Glad hadde ikke blodsbånd til navnet Mechlenborg. Navnet blir med tiden fornorsket til Mikkelborg. Men Ole Hartvig Hvid had- de vært «pater familias» for både Karen Margrethe Mikkelborg og Christopher Martin Glad. Hun var født i 1779, og Christopher i 1793. Etter Ole Hartvig Hvids død i 1808, er det Karen Margrethe Mikkelborg som gjør opp boet etter stefaren. Han hadde en tid før sin død lidd et stort økonomisk tap. Hans gjestgivergård på Ballstad med handel og jektebruk, brant ned.
25


   24   25   26   27   28