Page 240 - Blokken og Djupfjord
P. 240

 FJELLSPORT I DJUPFJORD- OG BLOKKENFJELLENE
For oss gutter som vokste opp i 1950-årene, var fjellene rundt oss tumleplass for mange aktiviteter. Turene om sommeren til fjellvannene, for å fiske ørret, gjorde oss «snop» og lette
på foten. Sauene skulle hentes ned fra fjellene, og mang en gang kunne turene være strabasiøse. Det samme var tilfelle med jakt- turene etter fjellrype. Vi ble tidlig fjellvante folk i god tradisjon.
Det var heller ikke uvanlig å gå til topps bare for å oppleve utsikten, ja for simpelthen bare å ha vært der. Men det som i den tiden gikk under navnet tindesport, var noe en bare hadde lest om og egentlig ikke hadde noe forhold til. Det skulle inspirasjon utenfra til før dette ble en sport jeg kunne kalle min.
Våren 1962 fikk Blokken- og Djupfjordfjellene besøk av en gruppe unge engelskmenn som hadde fjellklatring som sin store lidenskap. De tilhørte en klatreklubb i Nord-England, Rimmon Mountain Club, som også noen år senere skulle gjøre store klatre- bragder i Norge.
ENGLANDS FREMSTE FJELLKLATRERE Ekspedisjonen til Vesterålen i 1962 ble ledet av en av Englands fremste fjellklatrere, Anthony Howard fra Greenfield ved Old- ham. Den samme Anthony, eller Tony Howard, ledet Rimmon Trolltind Expedition 1965. Da gjorde hans team førstebestigning av Trollveggen i Romsdal.
Tony Howard er en utmerket skribent. Han har skrevet en rek- ke artikler og bøker om sine opplevelser som fjellklatrer. Også R.M.C. Artic Norway Expedition 1962 er behørig nedskrevet av Tony Howard. Han førte nøye dagbok disse mai- og junidagene i Vesterålsfjellene 1962. Dette resultert i en høyst interessant ek- spedisjonsrapport med nøyaktig beskrevne klatre-ruter. I tillegg artikler publisert i engelske frilufts-publikasjoner. Disse bestig-
239   238   239   240   241   242