Page 204 - Blokken og Djupfjord
P. 204

 Blokken på nitten trettitallet. Vi ser torv- sjåer der Helsehuset står, og torvtak på huset til Julie Glad og Kristian Kristi- ansen. Store forandringer har skjedd siden dette fotoet ble tatt. Antall beboel- seshus har økt med omlag 40.
Foto Sig. Skjegstad.
BLOK K EN
Inneklemt av høie fjell, gjennembrutt ved kildevell, som et lite paradis,
under polens is,
ut mot sjø en stenet strann inn til dals de blanke vann, ligger det, vårt kjære sted, lunt i ensom fred.
Blant de høie fjelle, her ved tinnens fot, i dens tause vælde, har vi festet rot. Her i fjellets skygge, her i dalens ro,
vil vårt hjem vi bygge, og her vil vi bo
Midnatsol og fuglesang, fyller dalen natten lang,
i den lyse sommertid,
gyller skog og li, -
Fjellets tinn så høi og grå, speiler sig i vannets blå, kneiser stolt mot himlens sky, op fra dalens ly.
Blant de høie fjelle, o.s.v.
Vintren er nok mørk og lang, dalen synes mere trang, dekket helt av is og sne,
er vårt lille sted.
Men fra snedekt hus og sti, ser vi frem mot sommers tid. Vintrens barske, kolde makt, gjør oss ei forsakt.
203


   202   203   204   205   206