Page 203 - Blokken og Djupfjord
P. 203

mene. Her kan de blåse ut frustrasjon, og her kan de drive gjøn med hverandre og bygda.
Det eneste skriftlig kildemateriale om U. L. Dalheim vi har hatt tilgang til er «Haustkveld». Medlemsbladet «Haustkveld» for- teller ikke bare U. L. Dalheims historie, den gir også røst til smått og stort i bygdas daglige liv for snart hundre år siden.
Personer og hendelser er skildret med et godmodig glimt i øyet. Det er viktig å merke seg at alle er inkludert i moroa når bla- dets utsendte medarbeider besøker alle husstander fra Djupvik i sør til Djupfjord i nord.
Første nummer av «Haustkveld» er datert søndag 7. februar 1926. Første side er prydet med en vignett, - en innledende teg- ning og Haustkveld skrevet med gotisk skrift. Tegningen er un- dertegnet E. Nesje.
Så kommer et dikt med tittel Blokken. Diktet er kjent for alle med tilknytning til Blokkenbygda. Det er sangen om Blokken. Melodi er lånt fra en slagermelodi fra 1920-årene; «Hils til dem der hjemme, hils til far og mor ...»
Einar Nesjes dikt åpner medlemsbladet «Haustkveld», 1. år- gang, nr. 1. Diktet er gjengitt her med forfatterens opprinnelige ortografi.
202
Leikarringen og skuespiller-truppen er på vei til Grytting med M/K Møysalen. Det er mange kjente ansikter. Formann for ungdomslaget, forfatter av Blok- ken-sangen og inspirator for aktiviteten i laget, Einar Nesje, står med fiolinen. Foto fra 1927.
 Forrige side: Villblomster i sommer- drakt.


   201   202   203   204   205