Page 202 - Blokken og Djupfjord
P. 202

 LAG OG FORENINGER I BLOKKENBYGDA
U. L. «DALHEIM»
Iårene fra 1900 til 1925, vokser det opp en stor flokk unger i
Blokken skolekrets, og etter en tid blir det mange ungdom-
mer i bygda. Unge folk utenfra flytter også til Blokken. Det blir tydelig at Blokkenbygda er i stadig vekst. Enkelte blir her en kort tid, andre stifter familie og blir en del av bygdesamfunnet.
Einar Nesje (1902–1977) kom til Blokken som kontormann ved skipsverftet. Han forlot Blokken etter relativt kort tid, men klarte likevel å sette varige spor etter seg i bygda.
Han var sønn av Einar August Nesje fra Borge i Lofoten, og moren var Johanna Georgine Jensen fra Valfjorden. Einar Nesje ble gift i 1926 med Torborg Berg fra Sortland, og de flyttet som nygifte til Blokken. Einar Nesje var lærer og det nygifte paret bod- de på skolen. I tillegg til arbeidet som lærer var Einar Nesje også engasjert som kontormann ved Blokken Skipsverft.
Etableringen av skipsverftet i 1898 er av vesentlig betydning for Firma Carl Glads Sønner, med betydelig virksomhet innen fiskeri, rederi og handel, er også sterkt medvirkende til bygdas vekst de neste femti årene. Blokkenbygda blir kjent som ei sjølhjulpen og driftig bygd.
Det hadde vært gjort forsøk på å starte ungdomslag i Blokken to ganger tidligere, men det er da Einar Nesje stiller som formann at tanken om et ungdomslag blir en realitet.
Einar Nesje er tydelig en evnerik og kreativ person. Foruten selve stiftelsen av ungdomslaget, setter han i gang et håndskre- vet medlemsblad. Her blir Blokkenbygda satt under lupen. Al- vor og skjemt blir publisert ved opplesning på medlemsmøtene. «Haustkveld» blir medlemsbladet kalt. Medlemsbladet blir styrt av en medlemsvalgt redaktør, og medlemmene bidrar med stoff. «Haustkveld» blir en viktig miljøfaktor for ungdomslagsmedlem-
201
   200   201   202   203   204