Page 200 - Blokken og Djupfjord
P. 200

HÅRFINT INGENIØRARBEID
Vi nærmet oss nå slutten av tunnelen; hadde passert under Isvat- net og gått ca. 100 meter under Øvre Blokkenvatnet. Det som nå gjenstod var å sprenge sjakter, det vil si trykksjakt og lukesjakt,
samt selve gjennombruddet.
Det krevdes forsiktighet og beregning med alt hva man fore-
tok seg, men takket være at alle beregninger og planlegginger var korrekte, gikk det helt etter planen. Som et eksempel kan jeg nev- ne at inne ved Øvre Blokkenvatnet var det hugget et kryss i fjellet hvor lukesjakten skulle komme ut. Vi slo sjakten nedenfra, spreng- te ut for lukespillet, boret et prøvehull og gikk over fjellet for å se om det stemte. Det viste seg at boret var gått ut så nær merket at det var borte. Man må si det ble gjort hårfint ingeniørarbeid. Beregningene var utført av Kraftlagets ingeniør Kolbein A. Vik, sammen med Jernbetons ingeniør Hjorthol.
Artikkelen ble offentliggjort første gang i Sortland historielags årbok for 1989, og senere i Vesterålskrafts jubileumsbok «Energi i et øyrike», 1939–99. En kortere versjon er tatt med her.
Den opprinnelige artikkelen i årboka fra 1989 er introdusert med et kort forord der en finner disse ordene: «De rene fakta om- kring utbygginga er interessante og viktige nok, men har sjelden evnen til å tegne tidsbilder. Utbygginga av Djupfjord Kraftanlegg sett fra en arbeiders side, gir oss en frodig beretning om samhold, slit og ulykker i et vanskelig arbeide.»
199   198   199   200   201   202