Page 20 - Blokken og Djupfjord
P. 20

 Tuft etter fjøsgamme på Skjåneset i Djupfjord. Foto: Arnulf Glad.
En gang hun sitter der med mat og varme fra et lite bål, blir hun var en bjørn som er i ferd med å ta livet av ei geit. Lynrapt tar hun tak i skankene på geita. Med kjefting som gir ekko i Kløfter- tinden, vinner hun basketaket. Bjørnen gir tapt; og stikker til fjells.
Vi finner ingen skriftlige kilder som forteller hvor folket som levde innover langs Djupfjorden, ved Storjordbukta bodde. In- gen er nevnt med navn. På Storjorda finner vi spor etter en gam- metuft. Navn i utmarka som Snolken og Beibaren, forteller oss at her bodde en gang mennesker som talte et samisk språk.
BOSETTING I DJUPFJORD FØR 1865
Det første paret kildene nevner er Jan Rasmussen og kone. De gif- ter seg i 1690. Begge kom fra Eidsfjord i 1714. De bor knapt ti år i Djupfjord, og drar deretter tilbake til Eidsfjord. Anders ble ikke registrert i skattelistene før i 1745.
Anders Larssen og Maren Kristensdatter giftet seg i Sortland- kirka i 1726, men ingen av ektefellene ser ut til å være født i soknet.
19
   18   19   20   21   22