Page 18 - Blokken og Djupfjord
P. 18

 Foto: Arnulf Glad.
født på Nordmøre og kom nordover til sin tante Margrethe With, gift med prosten i Hadsel, Nils Brønlund. Etter prostens død, tar Nils Bastiansen With i bruk Brønlund som slektsnavn. Han driver jektefart, betydelig fiskeri og et etter forholdene betydelig jord- bruk. Da Nils Brønlund dør i 1784, og Sella åtte måneder etter, viser skifteoppgjøret et solid overskudd. Nettoen er sju hundre riksdaler.
Skjøtet gikk deretter til sønnen Anders som bor i Eidsfjord. I 1790 overtar broren, Robert Kristian Brønlund skjøtet. Det blir i hans driftstid drevet et betydelig fiskeri med båter i størrelse fembøring til færing. Lofotfisket er godt i 1790-årene, men får en merkbar nedgang ved århundreskiftet. Fisket slår feil og avlinge- ne fra landbruket synker.
Bygda går nå inn i en hard nedgangstid. Robert dør førti år gammel i 1804. I 1786 giftet han seg med Maren Sophie Hassel- berg. Hun sitter nå igjen med gården Blokken, en fembøring, tre åttringer, en færing og en kjeks. Av sjøbruk nevnes seinot, torske- garn, sildegarn, gangvad og liner, samt en håkjerringsangel.
Huset på gården er verdsatt til tre hundre riksdaler. Av innbo nevnes flere sølvgjenstander og et komplett sett tallerkener i por- selen. Religiøse bøker finnes også. Buskapen består av en hest, fem kyr og en del småfe. Hun arver halve nettoen, flytter til Had- sel og gifter seg på nytt.
Gårdsdrifta overtas nå av Birgitte Kristine Brønlund, datter av Jens Hasselberg Brønlund og Kirsten Maria Heggstrøm. Birgitte var gift med Jakob Kristensen fra Steiro. De kom til Blokken i 1806, men bare to år etter dør Jakob. Birgitte finner seg ny mann og flytter til Gåsbøl.
Døtrene til Robert og Maren, Selle Marie Brønlund og Karen Ringkjøb Brønlund gifter seg i 1811. Selle Marie med Jens Jonsen fra Sør-Trøndelag og Karen med Peder Nilssen fra Helgeland. De to parene deler skjøtet på Blokken og fortsetter drifta her.
Uår og ulykke rammer nå bygdesamfunnet i Blokken sterkt. Selle Marie dør allerede i 1813. Jens like etter.
Paret er barnløse, og slektningene i Hadsel og Trøndelag de- ler løsøret. Hvilken del av gården de to eier, jorda sør om elva eller nordsida av elva, er uklart. Man kjenner heller ikke til hvilke husmannsplasser som tilhører hver gårdpart.
Broren til Jens, Jon Jonsen, kjøper gårdparten etter broren. Han finner seg en kone, Akselia Akselsdatter fra Strønstad i Had-
17
   16   17   18   19   20