Page 21 - Blokken og Djupfjord
P. 21

Anders finnes i skattelistene etter 1745. Han betaler nesten like mye som leilendingen i Blokken. Paret finnes i kildene fram til 1754.
Jon Nilssen og Inger Kristensdatter giftet seg i Sortland i 1735. Jon kommer fra Raftsundet i Hadsel, Inger kan ha vært søster til Maren Kristensdatter. Paret blei husmenn i 1735, og de neste årene hadde stedet to hus-mannsplasser. Paret bodde i Djupfjord fram til omkring 1758, da gifter sønnen Kristen Jonsen seg med enka Inger Pedersdatter. Hun var født på Rødsand. Begge genera- sjonene flyttet til Hadsel. Noen år etter døde Kristen, Inger gifter seg for tredje gang og flytter til Djupfjord. Den nye mannen heter Paul Sivertsen. Han hadde også vært gift før, og hadde i fem år, fra 1770 til 1775, drevet plassen i Djupfjord. Inger og Paul giftet seg i 1789. Begge nærmet seg nå 60 år. Etter fem år dør Paul, og Inger flytter fra Djupfjord sannsynligvis til ei datter i Hadsel.
Paul Sivertsen hadde to døtre og to sønner i første ekteskapet. Den yngste dattera, Karen Paulsdatter gifta seg i 1793 med Paul Monsen fra Vik, og de bosatte seg i Djupfjord. Paul Monsen var sannsynlig fast mannskap på båtene til Robert Brønnlund, gård- eieren i Blokken. Begge døde i 1802, kort tid etter en serie med harde uår.
Karen hadde en sønn og ei datter og kunne ikke klare seg i Djupfjord som enke. Det ble derfor nødvendig for henne å sette bort barna, sønnen til Rødsand og dattera til Osvoll. Hun giftet seg ikke på nytt og døde i 1839 på Haugen i Sigerfjord.
Også sønnene til Paul Sivertsen slo seg ned i Djupfjord. Den eldste var Peder Paulsen som i 1794 giftet seg med enka Anna Paulsdtr. Anna døde i 1811etter et barnløst ekteskap. I 1815 gifter Paul seg med Inger Hansdtr. De bodde i Djupfjord til 1824, så nevnes de ikke mer. Det er uvisst hvor de dro.
En bror av Paul Sivertsen, Peder Sivertsen, giftet seg med Anna Jonsdtr i 1754, og kom til Djupfjord fra Blokken hvor foreldrene hadde bodd fra 1740-tallet. Peder blir en aktiv bjørnejeger og ble belønnet med skottpremie på tinget i 1784. Da hadde han blitt gårdmann i Brokløys. Han og Anna bygsla en gårdpart der i 1770.
Sønnen Sivert Pedersen bodde i Djupfjord da han gifta seg med Ingeborg Torsdtr i 1797. Sivert ble enkemann etter to og et halvt års ekteskap. Ingeborg døde da hun fødte sitt andre barn. Sivert måtte sette bort de to ungene de hadde fått, vi vet ikke hvor hen, men han fortsatte å bo i Djupfjord til 1816, da flytta han til Sigerfjord. Der døde han som enkemann i 1837.
Det meste av furuskogen mellom Djup- fjord og Blokken er kronglefuru, som var til liten nytte. Prakteksemplar av furu, der toppen ikke hadde krona seg, ble brukt til bom og mastemner. Juletrær ble blinket ut der furutrærne stod for tett. Det ble gjerne nødvendig å borre inn ekstra kvist for å stase opp juletreet litt. Foto: Arnulf Glad
 20


   19   20   21   22   23