Page 19 - Blokken og Djupfjord
P. 19

 sel. De gifter seg i 1814. Jon er kommet nordover som skredder. På kvelden den 3. februar 1827 forliser båten hans ute ved Blokkne- set. Jon, Nils Pedersen og Mikkel Paulsen berger seg i land, men fryser i hjel på vei til Blokken.
Mikkel Paulsen bodde trolig på Skjåneset i Djupfjord. I senere år kalt Nermarka. Et gammelt kulturlandskap viser tufter etter trolig to bosettinger.
Folket på Skjåneset hadde buskap innhegnet i Melkarvika, på andre siden av Langvågen. Det var helst geiter. De rodde over Langvågen for å melke morgen og kveld. Faren for bjørn var stor, det er derfor nødvendig at dyrene gjetes mens de er ute på bei- te innover langs fjorden. Geitryggen går innover fra Snolken og innover mot Hallskogvatnet. Navnet forteller tydelig at her hadde geiter sine beite-vandringer. Det var ikke trykt for rovdyr her inne. Bjørnen kunne være til stor plage både for sau og geit.
Et stykke overfor Hallskogvatnet, under en stor stein, var det ly for gjeterjenta.
Amundvika har sansynlig en gang i fortida vært bebodd. Ingen skriftlige kilder kan bekrefte dette, men et kultur- landskap som i tidens løp er bevokst av bjørkeskog, viser at mennesker har hatt sitt virke her. Når sjøen er på lavvatn varmer sola leirbotn. Når så floa kom- mer blir sjøvatnet ekstra temperert og behagelig for bading.
Foto Arnulf Glad
18
   17   18   19   20   21