Page 195 - Blokken og Djupfjord
P. 195

vann enn man hadde regnet med. Avløpsgrøften ble fylt, og van- net begynte å strømme ned gjennom rørgata. Trerørene begynte så å flyte opp.
Vi i transportgjengen hadde laget ferdig dynamittbomber, og ganske kraftige sådanne. Det lyktes å plassere dem slik at vannet fikk fritt løp ned mot Litjvatnet. Så begynte det å avta ettersom luken ble satt ned for til slutt å ende som en liten bekk. At det ble holdt en dundrende fest den kvelden sier seg selv, og dagen etter var det ingen anleggsfolk på anlegget, bare «tømmermenn».
KONFLIKT OM FERIEPENGER
Det led nå mot slutten av anleggstiden, og monteringen var nesten ferdig. På samme tid var magasinet i Vangpollen straks oppbrukt Det var derfor om å gjøre å få stasjonen i Djupfjordbotn i drift før det skjedde.
Det ble nå oppsigelse for så å si hele arbeidsstokken. Da slutt- oppgjøret skulle utbetales viste det seg at entreprenøren ikke had- de betalt inn feriepenger for siste år. I den tiden benyttet man feriebøker med merker som måtte betales inn til feriefondet av arbeidsgiveren. Dette var ikke gjort, og det dreide seg om et beløp på omkring 60.000 kroner.
Dette kunne ikke entreprenøren skaffe sikkerhet for. Vi hadde ikke annet å gjøre enn å varsle om at dersom ikke feriebøkene ble ordnet, så måtte vi legge beslag i anlegget. Entreprenøren nektet å forhandle, og stilte seg helt negativ, som vanlig, til forhold som gjaldt organisasjonsspørsmål.
Da var det at Kraftlagets styreformann, P. C. Reinsnes, grep inn for å unngå beslagleggelse og konflikt. I et styremøte i Kraftlaget besluttet man å garantere for feriepengene. Dette ga de muntlig beskjed om, det kunne nemlig ikke gjøres skriftlig. De ville da risikere å garantere for entreprenørens øvrige gjeld. Løftet ble innfridd fullt ut, og sluttoppgjøret ble gjort ferdig og godtatt av fagforeningen.
FRAKTEPRAMMEN «KONTIKI»
Dammen på Storvasshøgda ble bygd om våren, og ble fullført på kort tid. Til transport over Storvatnet ble det nå bygget en 36 fot pram, og i den ble det montert en 21 Hk «Rapp» motor. Prammen ble bygget på Storvasshøgda av Halvdan Uhre & Sønners Båtbyg- geri, Sortland.
Kolbein Vik ble tilsatt som kontrollin- geniør i 1950.
Mange fikk nerveproblemer under tun- nelarbeidene – og måtte fritas fra ar- beid der. Her forberedes det til stigorten.
  194   193   194   195   196   197