Page 197 - Blokken og Djupfjord
P. 197

 Arbeidsplassen lå uveisomt til, så forsyning i tida fra høst til vår måtte bringes opp og lagres om høsten. Proviant besørget Jernbeton, direkte levert fra grossist i Trondheim. Kostøret lå på kr 10,- pr. dag. Kokkene sørget for god mat. De gjorde en beun- dringsverdig jobb.
Firmaet hadde gjort den erfaring at det lønnet seg å behandle sine arbeidere bra, og de hadde et lønnssystem som gjorde at ar- beidstempoet var maksimalt. Hemmeligheten bestod i at der ble
Bygging av stasjonen til Djupfjord II.
196   195   196   197   198   199