Page 193 - Blokken og Djupfjord
P. 193

  de gamle ble skiftet ut. Dessuten var det ansatt en stiger som het Kongsgård. Han var fra Kongsberg. En barsk, men dyktig kar som fikk fart i driften.
SIT-DOWN-STREIK
Etter hvert som rørgata ble ferdig, ble det bygd en såkalt tralle- bane langs rørgata. Denne ble trukket av en vaier med en vinsj
plassert ved Hallen. Stedet ble kalt «Dombås». Vinsjkjører på «Dombås» var Johan Ånes, og oppe på Storvasshøgda var Eilert Eilertsen ansvarlig vinsjkjører. De øvrige som arbeidet med dette
var Ivar Ellingsen, Håkon Skarseth, Håkon Hansen, Odd Nilsen, Einar Eilertsen og Eilif Jensen.
Byggingen av kraftstasjonen var nå kommet så langt at mon- tering av maskinene kunne påbegynnes. De kom med godsbåt og ble losset direkte på kaia i Djupfjordbotn. Likeså turbinrør, transformator m.m.
Vi som hadde arbeidet med rørgata fikk nå jobben med all transport av turbinrør av stål og materialer til trerøret som ble lagt fra «Dombås» og til tunnelåpningen.
De fleste arbeiderne var organisert og det var oppnådd gan- ske gode forhold ved anlegget. Det var nå kommet så langt at det kom på tale med innskrenkning av arbeidsstokken. Fem mann ble oppsagt, men disse ble tatt ut bare blant de organiserte arbei-
Gerd Berntsen (t.v.) og Ingrid Pedersen var kokker under utbygginga ved Djup- fjord II.
Bjarne Hansens båt «Bjørn» gikk til anleggstiden var slutt.
192
   191   192   193   194   195