Page 194 - Blokken og Djupfjord
P. 194

 Storparten av arbeidet foregikk med handkraft, og det ble mange tunge tak. Her er Johan Andreassen og Leif Johansen under støyping av dammen ved Storvannshøgda.
derne. Vi sammenkalte et møte midt i arbeidstiden, og forlangte at først skulle de oppsies som var uorganisert og med kortest ansi- ennitet. Dette ble blankt avslått av entreprenøren og streiken var et faktum. Men da ledelsen i Kraftlaget fikk høre om dette, kom Leif Nilsen innover og bestemte at de som var sagt opp skulle fort- sette som Kraftlagets folk, noe som ble godtatt av oss. Arbeidet ble så gjenopptatt.
Høsten 1951 var tunnelen ferdigsprengt, likeså med lukesjakt og trykksjakt. Luke var montert og alt var klart for gjennomslag.
TUNNELGJENNOMSLAG
En slik sprengning var jo sett fram til med stor spenning. Så å si hele arbeidsstokken og Kraftlagets ledelse var samlet for å bivåne
dette. Salven ble avfyrt og vannet kom strømmende ut av tunne- len. Alt så ut til å gå som forventet, det var bare det at det var mer
193
   192   193   194   195   196