Page 16 - Blokken og Djupfjord
P. 16

 «Intet er så rommelig som havet, intet så tålmodig.» (Alex. L. Kjelland). Foto: Frank Olsen
UNGDOM FRA BLOKKEN I KRIG
I den nordiske krig, som pågikk mellom Danmark-Norge og Sve- rige fra 1709 til 1720, deltar også mange ungdommer fra vårt dis- trikt. I den første tida av denne krigen, var en beskjeden del av krigsflåten stasjonert i Norge. I 1711 blir 161 matroser sendt sør- over for å tjenestegjøre. Bare ganske få kom tilbake.
Ungdommen Michel Michelsen, er nevnt blant de utkomman- derte fra Vesterålen. Vi vet ikke sikkert om han kom fra Djupfjord eller Blokken, Trolig er han fra en av husmannsplassene.
Fra Vesterålen og Lofoten blir det utskrevet 161 matroser som blir sendt sørover til landsdelen Vestlandet. (Sørlandet ble egen landsdel senere.)
Det er på denne tiden Peter Wessel «Tordenskjold» får kom- mandoen på «Ormen», en liten tomaster, 36 fot lang. Båten er beregnet for en besetning på 46 mann. Fem kanoner, 36 geværer, 19 huggerter og 28 årer var våpen og utrustning for møtet med den svenske marine.
15
   14   15   16   17   18