Page 174 - Blokken og Djupfjord
P. 174

 REDNINGSSKØYTENE I BLOKKEN
Vi vet ikke bestemt når hamna i Blokken ble ankerplass for redningsskøyter, men fra 1920-tallet vet vi bestemt at Blokken hadde redningsskøyter på hamna. Et postkort
fra 1924, med redningsskøyter i Blokken, fotografert av Sigurd Skjegstad, kan bekrefte dette. Det var seilskøyter av Collin Ar- cher-typen. Colin Archer er blitt et begrep innen båtbyggerkunst- en. Han konstruerte den første redningsskøyte i Norge, og skapte en båttype som vant verdensry for sin sjødyktighet.
De første skøytene hadde styrebåser som var nedfelt i dekket og styrvol som gikk direkte til roret. Det hendte at de som stod til rors i dårlig vær, kunne stå til midjen i sjø. Sikten forover ble også dårlig når de stod så lavt. Styrebåsene ble etter hvert løftet over dekket, og det fortelles at det første rorhuset på skøytene ble bygd i Blokken.
Enda kan folk fra Blokken fortelle om seilskøytene når de krys- set inn mot Blokken. Båtene var avhengig av riktig bør. De skulle inn mellom Blokkneset og Kleksøya, så inn på Ytterhamna, og videre forbi Skarvklubben og inn på Makkbukta i Innerhamna.
Kirsten Skjegstad Mikalsen (født 1924), datter av Einar og Nel- ly Skjegstad, forteller at hun som barn sto og så hvordan rednings- skøytene drev og krysset mellom Blokkneset og Kleksøya i påvente av høvelig vind i seglene for manøvrering inn til ankerplassen på Makk-bukta i Innerhamnen.
Bjørn Glad, som er født i 1930, husker at en redningsskøyte ble rodd inn på hamna. Årene var 4-5 meter lange og hver åre ble rodd av to mann.
Vi kan bare forestille oss hvilket syn det må ha vært å kunne se disse hvite svanene uten motordur. Bare vinden i seilene som drivkraft forover, og nødvendig årer til manøvrering i havn.
Hvilke sjømenn var ikke mannskap på disse skøytene. De skul- 173


   172   173   174   175   176