Page 162 - Blokken og Djupfjord
P. 162

 BLOKKEN SKOLE
Sortland kommune var opprinnelig en skolekrets og under- visningen foregikk på Bygd nord for Sortland. Elever fra det som senere ble Blokken skolekrets måtte derfor bo i nærhe-
ten av skolen.
I 1838 giftet Anna Christiane Falch Glad fra Blokken seg med
en evnerik gutt med navn Petter Nicholai Ingebrigtsen. Han had- de gått lærerseminar og ble lærer og klokker i Sortland.
I 1980 skriver Margit Kvendbø en artikkel i Bladet Vesterålen, «Klokkergården på Sortland – Minner fra århundreskiftet»:
Den første klokker i Sortland bodde ikke på Åndstadsjøen. Han hette Petter Ingebrigtsen (f. 1812), og var fra Bygd. Hans for- eldre var Mette Nilsen og Ingebrigt Jakobsen. Da han var ferdig med seminariet i Tromsø, fikk han lærerposten sør for Sortland. Han kjøpte Bygdnes i 1836 og giftet seg med Anna Falch Glad fra Blokken.
Han bygde så store hus på Bygdnes at han holdt skole i den store stuen. Barna fra de nordligste gårder fikk bo hos ham, mens deres skolegang varte, under tilsyn av husmoren. Hun lærte dem renslighet og gode seder, som det het. Det huset flyttet sønnen Kristoffer Ingebrigtsen opp dit det står nå.
Mine besteforeldre som hadde hatt sin skolegang hos Petter In- gebrigtsen, roste ham alltid for hans dyktighet. Men lønnen han fikk som lærer og senere som klokker, strakk nok ikke til for hans store familie. Han satset da på gårdsbruket. Han brøt opp jord og grøftet myr og fikk et fint stykke jord. I det hele var han en mann som var forut for sin tid. Dessverre døde han i sin beste alder – i 1860. Da ble Jens Michael Olsen (f. 1826, d. 1918) fra Bervika i Hadsel tilsatt som lærer og klokker i Sortland. Nå måtte det skaffes hus og gårdsbruk til klokkerstillingen, og da ble klokker-gården utskilt, og den beholdt navnet Åndstadsjøen, til klokker Knudsen fikk det forandret til Bygd mange år senere. Åndstadgårdene fikk vel da sine nå-værende sjøtomter ved utskiftingen.
161

   160   161   162   163   164