Page 151 - Blokken og Djupfjord
P. 151

Båtene var både for små og for store. Enmannsjarker i størrelse 20 til 30 fot begynner å erstatte mellomstore fiskeskøyter. Fiskebåten «Dag» ble solgt. Båten endte opp på Sørøya i Finnmark.
1935 – ET BRYLLUPSÅR I DJUPFJORD
Inngåelse av ekteskap var ofte avhengig av om fisket hadde vært tilfredsstillende. Lofotfiske og sei- eller sildefiske var avgjørende. I Adolf Kristoffer Glads regnskapsbok finner vi utregnet lott for et sildesteng gjort våren 1935 på Storjordbukta.
Om det var dette sildestenget som ga Rolf, Kåre og Karl mot til å gifte seg dette året, vet vi ikke noe sikkert om. Vi vet bare at Kåre Fredrik Glad og Nikoline Heningea Strøm fra Borge i Lofoten, giftet seg 1. juni 1935. Utpå sommeren ble også Karl Arild Strøm gift med Eida Asphaug fra Bokken. Rolf Glad og Borghild Rønvik fra Rødøy på Helgeland gifter seg også samme året.
Olaf Pedersen må vente noen år før han får sin Ellinor Isaksen, og Erling Strøm blir værende ungkar til etter krigen, da får han sin Nora Berntsen fra Spjutvik.
KÅRE FREDRIK GLAD
OG NIKOLINE HENNINGEA STRØM
Som nygift par blir Nikoline og Kåre de første årene boende i kår- boligen etter besteforeldrene til Kåre, Ellen og Karl Oluf Mikkel- borg Glad. Nikoline er 24 og han snart 25. Fjøs er det første de må ta fatt på. I 1937 står nyfjøsen ferdig på Nordbakken. Huset er fer- dig til julen 1938. I huset etter Karl og Ellen Glad, har de allerede fått en sønn dette året. Han får navnet Jarle. Arnulf og Åshild blir født i nyhuset, henholdsvis i 1942 og 1944. I 1950 blir fjerde barnet født på Sykestua på Sortland. Det blir ei jente som får navnet Karin Anne. Mer innmark måtte dyrkes opp om det skulle bli nok høy i laen. I likhet med mange andre på denne tida benytter de unge seg av bureisningsstøtten som kom på 1930-tallet. Dyrkingsbidrag var innført for å stimulere til jorddyrking. Det ble dyrket nyland nok til to kyr, noen sauer, og en «halv» hest, «Pelle», foret på deling med bror Rolf og Borghild. Det ble også plass for gris og høns i nyfjøsen.
Fjøs og dyrestell var i hovedsak kvinnfolkenes arbeidsfelt. Jord- dyrking var mannsarbeid. I tillegg var mannen i huset nødvendig under torvinga, våronna og slåtta. Men en bør kunne si, til ingens forkleinelse, at bonden i fiskerbonde- familien, gikk i skjørt. Slik var det også i Djupjord.
Båtene til Kåre Fredrik Glad, fortøyd utenfor kaia i Djupfjord. M/S «Skjold» var en ombygd Colin Archer skøyte med 17/24 hk Gideon motor. Nordlandsbå- ten var en båt som Otto Olsen i Blokken monterte inn 10 hk Sabb.
  150
Kåre og Nikoline Glad fotografert un- der en St. Hans-feiring ved Storvass- høgda under anleggsperioden i Djup- fjord på nitten femti tallet.   149   150   151   152   153