Page 140 - Blokken og Djupfjord
P. 140

  Erna Pauline Glad Nedreberg på besøk i Djupfjord sommeren 1932. Bildet er tatt under slåttonna nede ved Skjånes- haugen. Fra høyre: Kåre Fredrik Glad, Erna Pauline Glad Nedreberg, Rolf Glad, Adolf Kristoffer Glad.
DE SOM REISTE TIL AMERIKA Sommeren 1920 blir det holdt stort bryllup i Djupfjord for brude- paret Erna Pauline Glad og Jens A. Johansen fra Indre Brokløys. Jens var sønn til Brita Caspara Olsen, og Johan Andreas Nilsen.
Erna og Jens er knapt kommet seg til rette i kårstua etter Karl Oluf og Ellen Glad, da tragedien rammer det nygifte paret. Jens omkommer i en skredulykke under rypejakt i Djupfjordalen i ja- nuar 1921.
Kort tid etter ulykken reiser Erna til morsslekta si på Stryn i Nordfjord. Der møter hun etter en tid sin kommende ektemann, Erling Nedreberg fra Stryn. Han var kommet en tur hjem til Stryn fra USA.
Erna tar turen heim til Djupfjord og tar farvel med heimbygda før flytter til USA i 1923. Erna og Erling Nedreberg slår seg ned som farmere i Ashville N.Y. Driften på gården er kjøttkveg og pelsdyr.
Erna og Erling fikk to barn; Roy og Martha. Roy blir ingeniør, Martha sykepleier.
Erna Glad Nedreberg holdt en enestående god kontakt med sin mor og familien i Djupfjord.
Gjennom Bladet Vesterålen holdt hun seg orientert om hva som foregikk på heimtraktene i Vesterålen. Hun var en flittig brevskriver og holdt kontakt med familien i Djupfjord så lenge hun levde. I et av sine siste brev klager hun seg til «lillebroren» Kåre. Han er blitt «alene innom Høgda», som hun sier. Kåre var ingen stor brevskriver. Hun legger ved noen dollar for et abonne-
139


   138   139   140   141   142