Page 138 - Blokken og Djupfjord
P. 138

 EN NY GENERASJON VOKSER OPP I DJUPFJORD
Iperioden 1897 til 1927 fødes 12 barn i Djupfjord, barna til Adolf Kristoffer og Kari Glad, og Enok og Elise Pedersen og Johan og Tora Strøm. Erna Pauline Glad (f. 1897), Toralv
Edvin Pedersen. (f. 1897), Rolf Glad (f.1900), Edel Karin Petri- ne Pedersen (f. 1902). Ragnhild Glad (f. 1903), Olaf Pedersen (f. 1906), Kåre Fredrik Glad (f. 1910), Erling Andreas Strøm (f. 1911), Karl Arild Strøm (f. 1914), Are Ottar (f. 1916), Magne Eilif Strøm (f. 1920), Tordis Jorunn Strøm (f. 1927). Peter Roness (f. 1906), bodde i barneårene hos besteforeldrene, Edvard og Ellen Nilsen i Straumen.
Bare fire av disse ble boende permanent i Djupfjord hele livet, Rolf og Kåre Glad, Karl Strøm og Olaf Pedersen.
KRISER OG VEKSLENDE TIDER
De økonomiske tilbakeslagene i mellomkrigstida rammet også vår bygd. På landsbasis er mellomkrigsøkonomien i korte trekk be- skrevet med ulike navn alt etter hvordan de rammet menneske og næringsliv: Parikrise, bankkrise, kommunekrise, gjeldskrise og arbeidsløskrise.
Den første etterkrigskrisa satte inn fra høsten 1920 med pris- fall og avsetningsvansker. 1921 ble selve ulykkesåret. Verdenshan- delen ute gikk i stå. Vondt verre ble det da Norges Bank varsla at krona skulle opp i den gamle gullverdien, og stramma inn på pen- gemengden. Dette ble kalt den norske pari-politikken. Omsetning og priser rasa nedetter. Industri-produksjonen minka med om lag 30 %. Fabrikker sa opp folk og stengte. Hver fjerde fagorganiserte arbeider gikk snart ledig. Krav om kraftige lønnsreduksjoner blir møtt med storstreik. Det ble tyngre for de som hadde gjeld.
For folk i vårt område, i likhet med kystsamfunn for øvrig, var fiske og jordbruk tett sammenvevd i yrkeskombinasjon. I tillegg
137


   136   137   138   139   140