Page 141 - Blokken og Djupfjord
P. 141

 ment på Bladet Vesterålen. Hun vil på den måten sikre seg nytt fra heimtraktene.
Erna fikk i ungdomsårene i gang en pikeklubb. De hadde lot- teri med formål å få bygd vei mellom Djupfjord og Blokken. Dette kan ha vært i tiden under første verdenskrig (1914–1918).
Mellomkrigsårene 1920–1935 var ei sosial krisetid i Norge, og veiarbeid ble satt i gang mange steder for å avhjelpe situasjonen. Veien mellom Djupfjord og Blokken ble ferdig først utpå 1930-tal- let. Da hadde Sortland kommune for lengst overtatt ansvaret for byggingen av veien. Arbeidet ble for det meste utført av folk fra Djupfjord, Blokken og Brokløys. Veien ble oppstarten til Sortland kommunes veisatsing i vårt område.
Opprinnelig var det bare en sti mellom bergknausene i For- rahaugene som bandt folket i bygda sammen. Stien startet på Sommarfjøssletta ved utmarksgjerdet i Djupfjord og gikk langs Langvågmyra opp mot Hølje i elva fra Teinvatnet. Herfra gikk stien opp til Hestkjønna, derfra opp mot Svartdiket ved Mellom- kjønna. Stien gikk nå videre mot Stokkvikhalsen og derfra ned på torvuttaket ovenfor Stokkvika og videre til Blokken.
Det var et stort framskritt for folket i Djupfjord å få vei fram til Blokken. En staselig kjerre og sykkelvei. Og den var pent lagt i for- hold til terrenget. Den snodde seg i krappe svinger, og fra Heia så veien ut som en orm som buktet seg fram mellom Forrahaugene.
«Storforra» ved Svartdiket markerte halvveien til skolen i Blok- ken. Når det var to på skolevei skiftet vi gjerne her om å gå foran.
140
Familiefoto fra 17. august 1975. Erna Glad og Erling Nedreberg sammen med barn og barnebarn. Fra venstre Erling, Erna, svigerdatter Marguerite. Fra høy- re Roy Glad Nedreberg, Bill Parisi og Martha. De øvrige er barnebarn.   139   140   141   142   143