Page 134 - Blokken og Djupfjord
P. 134

  Petter Rones i militæruniform
Fra setra i Djupfjordbotten. Seterstua ble bygd av Ole Knutsen og Hans Petter Jensen på slutten av 18-hundretallet. Seterdrifta tok slutt i 1969. Bakerst fra venstre: Kristian Pettersen, Irene Peder- sen, Signe Innvik, Jonetta Pedersen, Oleanna Kristine Olsen, Jenny Andre- assen og Valborg Thomassen. Fremste rekke: Jens Thomassen. Martha Glad Pettersen, Ragnhild Pedersen, Odd- mund Pedersen og Svein Thomassen.
KRISTIAN PETTERSEN OG MARTHA GLAD Kristian Nicolai Pettersen og Martha Helene Glad fra Blokken gif- tet seg i 1939, og bosetter seg i Innerbrokløysa, på heimplassen til Kristian. Der drev de som fiskerbønder. De fant etter hvert det nød- vendig å forlate den veiløse grenda Brokløys. Kristian deltok som fisker både langs norskekysten og ved sildefiske utenfor Island.
Etter at Anna Nilsen er gått bort, kjøper de huset ved Asp- haugstranda, og blir eiere av Strandheim. I dag er huset eid og brukt som fritidsbolig av deres datter Sonja og hennes familie. Den eldste av døtrene til Martha og Kristian. Kirsten, arvet en betydelig part av Brokløys.
FAMILIEN HERULF OG ELSE PEDERSEN
Herulf Fritjof Pedersen (1910–1993) og Else Pedersen (1919– 1984) giftet seg i 1942. Else var datter av Kristen Glad Pedersen og Adelheid Endrikke Olsen. Herulf var sønn til Helga Anna Ol- sen, Kabelvåg og Peder Hansen, Strand. Herulf bodde hos be- steforeldrene i Kabelvåg til han var syv år. Deretter flytter han til mora som nå er gift og bosatt i Øksnes. Der vokser Herulf opp og kommer til Blokken som mannskap på lensmannsbåten i Øksnes.
Halvbroren, Evald Ludvig Hansen fra Strand, reiste i utenriks- fart, og under andre verdenskrig gikk han i land i England. Der blir Evald Ludvig Hansen sersjant i kompani Linge. Han er tele- grafist og blir sendt på oppdrag i Norge av den norske regjering
133   132   133   134   135   136