Page 132 - Blokken og Djupfjord
P. 132

PETTER JAKOBSEN OG RUTH TEIGEN
I 1937 blir det bryllup for Petter Kaurin Jakobsen og Ruth Jakobine Teigen fra Bitterstad. De bor en tid i heimbygda hennes, men flytter etter krigen (1940–1945) til Blokken hvor de bygger hus, og kaller stedet Solhaug. De får to barn, Rita i 1941, og Steinar Inge i 1947.
Etter hvert som Petter vokser opp blir han, i likhet med broren Aksel, tidlig med på fiske med «Møysalen». Utpå 30-tallet overtar brødrene Aksel og Petter båten, og får den forlenget på skipsverf- tet i Blokken like før krigen. Brødrene fisket fra Mørekysten til Finnmark. Torskefiske i Lofoten og Finnmark, sildefiske med not rundt om i Nord-Norge, men også som hjelpebåt under storsild- fisket på Mørekysten.
I 1957 kjøpte Aksel og Petter Jakobsen ny båt, også den fikk navnet «Møysalen». Etter kort tid ble den nye «Møysalen» solgt. Hvorfor båten ble solgt så kort tid etter den var anskaffet er ikke kjent. Det kan ha vært mange grunner. Generelt var midten av 1950-tallet en vanskelig tid for konvensjonelt fiske. En slik inves- tering krevde mer enn sesongfiske etter torsk og sild. En måtte sannsynligvis legge om til helårsfiske, gjerne på fiskebanker langt til havs. Sildefiske foregikk etter hvert med store fartøy utstyrt med kraftblokk. Små hjelpefartøy var ikke aktuelle lenger. Mannskap ble etter hvert vanskelig å skaffe på de mellomstore fiskebåtene. Unge fiskere ønsket seg plass på større fiskebåter. Sildesnurpere og trålere fisket året rundt i nære og fjerne farvann, ofte med god fortjeneste til mannskapet.
Petter Jakobsen begynte som maskinist ved kraftanlegget i Djupfjorden, og ble der til han gikk av med pensjon.
Aksel satte inn motor i gamle «Møysalen» og drev i noen år fiske. Båten ble senere kondemnert, og Aksel tjenestegjorde på havet med redningsskjøter fram til oppnådd alderspensjon.
RØNNAUG JAKOBSEN OG BJARNE HANSEN Rønnaug og Bjarne giftet seg i 1943. De første årene bodde de i Husvika. Rundt 1950 flyttet de til Sokkvika og bodde noen år i gammelstua etter Rikard og Karoline. Her bodde de til huset deres på Bjørkly stod ferdig, like sør for Asphaugen.
Bjarne og Rønnaug fikk tre barn. Rikard Kåre (f. 1945). Grete (f. 1948). Børre (f. 1951).
Bjarne Hansen var fisker og høvedsmann. Båten hans, «Bjørn», var på ca. 40 fot. Da kraftutbyggingen i Djupfjord tok til i 1950,
131

   130   131   132   133   134