Page 133 - Blokken og Djupfjord
P. 133

ble Bjarne engasjert med båten til skyss og frakt under anleggsti- da. Da anleggstida tok slutt, skaffet Bjarne seg en noe mindre båt, «Bølgen». Han kjøpte båten av Christoffer og Bjørn Glad, som bygde båten i 1953. Bjarne skiftet motor og brukte båten til fiske for Langenes. Bjarne måtte etter en tid slutte som fisker, og båten ble solgt.
FOLKET SOM BODDE PÅ STRANDHEIM
Strandheim ligger nede ved stranda nedenfor Asphaugen sør om Stokkvika. De første som bodde der var Johan Vilhelm Olufsen (1886–1968) og Hedevig Jakobsen (1889–1970). De kom til Blok- ken fra Hadsel i 1916. Johan Vilhelm brukte til vanlig bare det andre fornavnet, Vilhelm. De bodde ikke på Strandheim mange år, men flyttet til brnr. 19, Fjeldset, sørligst i Blokken, i Bukta.
ANNA KAROLINE NILSEN
KJØPER STRANDHEIM
Anna Karoline Nilsen er datter av Edvard Nilssen og Ellen Mar- grethe Eilertsen, født 22. januar 1882 på Straumneset i Djupfjord.
I 1900 var Anna Nilsen elev ved Tromsø lærerseminar. Etter at Anna er ferdig med lærerutdannelsen har hun virket som privat- lærer forskjellige steder.
I 1906 får Anna en sønn med enkemannen Petter Adolf Holst Rones. Anna og Petter gifter seg ikke, og Anna føder en sønn den 1. desember 1906 i Trondheim. Barnet får navnet Petter Rones.
1910 er Anna Nilsen «huslærerinde» på Risvær i Øst-Lofoten. Sønnen Petter bor hos Anna sine foreldre i Djupfjord som pleiesønn. I 1927 kjøper Anna Nilsen en bygård i Tromsø, Vestregata 77. Her bor hun fra 1928 til 1939. Hun driver bybudvirksomhet sammen med Fredrik Bernhard Larsen. Anna er også eier av en
varebil. Fredrik Larsen bruker bilen virksomheten som bybud.
I 1939 avslutter Anna sin tid i Tromsø, og hun selger bygården. Nå flytter Anna Nilsen, sammen med Fredrik Larsen, til Blokken, og kjøper Strandheim. Fredrik dør i 1952 og Anna i 1955. Sønnen til Anna Nilsen, Petter Rones, giftet seg med Adeleide Johnsen fra Vik i Sortland. De stifter familie og bosetter seg i hennes heim-
bygd. Petter Rones var i mange år på fiske med M/K «Møysalen».
132


   131   132   133   134   135