Page 135 - Blokken og Djupfjord
P. 135

 i London. I 1942, i Trondheim, går det galt. Han blir tatt, og dør under tortur i fangeleiren på Falstad i Trøndelag.
Herulf får arbeid ved Blokken Skipsverft, og blir kjærest med Else. Det blir bryllup i 1942. De får ei datter i 1943, Kirsten Adel- heid. Året etter, i 1944, kommer gutten, Evald Ludvig.
Mot slutten av 1940-tallet bygger Else og Herulf hus (Nyheim) på nordsida av Bukta, like ved «Høgtun».
Evald Ludvig Pedersen var i mange år tilknyttet Blokken Skips- verft både som medeier, og ansvarlig for lageret ved Blokken Skipsverft. Han overtok barndomsheimen etter at foreldrene gikk bort.
Else og Herulf Fritjof Pedersen med sine barn Kirsten og Evald Ludvig. Else Pedersen var medeier i Blokken Skips- verft helt fra 1933 og fram til 1977, da Evald Ludvig Pedersen overtok hen- nes eierandel i bedriften. Foto: Sigurd Skjegstad.
134

   133   134   135   136   137