Page 121 - Blokken og Djupfjord
P. 121

Etter at Trygve ble enkemann i 1956. Han tok byggeteknisk utdan- nelse i Oslo. Han flyttet deretter til Havøysund.
Anna og Sigurd Sjursen får en ny gutt to år etter at Trygve er født. Han får navnet Odmund (1914–1978). Han gifter seg med Martha Samuelsen fra Sigerfjord. De flytter til Hamar.
Det syvende og siste barnet til familien oppe på Kveldro blir ei jente som får navnet Karen Sofie (1920–1981). Karen Sofie gif- ter seg i 1944 med Kyrre Ole Fjellstad (1922–1988), fra Sørreisa. De får sønnen Steinar (1945–2003). De overtar «Kveldro», og da Trygve Sjursen forlater Blokken, overtar Karen Sofie og Kyrre Fjellstad huset etter Trygve og Luise.
NY EIER AV NYTUN OG KVELDRO
I 2005 blir den pensjonerte legen Rasmus Lødøen (f. 19.02. 1938) eier av huset og eiendommen Nytun/Kveldro ved Nervatnet i Blokken.
Rasmus Lødøen levde sine første barneår på Sortland. Til Sortland kom familien i 1937. Faren, Olav Lødøen var nyutdan- net lege og kom som turnuslege til Sortland. Familien ble her til 1939. Da flyttet de til Namsos der Olav Lødøen blir lege ved Nam- sos sykehus. I april 1940 blir Namsos omgjort til ruiner. Familien Lødøen med tre barn, flykter nordover med Hurtigruta i konvoi til legejobb ved Tromsø Sykehus.
Da tyskerne overtok sykehusets drift i 1942, ble det opprør blant personalet, og noen, blant andre familien Lødøen på flukt igjen sørover med hurtigrute til Trondheim og videre transport til Hornindal, familiefarens hjembygd. Skolegang der for barna. Olav Lødøen til ulønnet legearbeid ved Rheumatismesykehuset mot kost og losji.
I 1954 kommer Olav Lødøen igjen nordover til overlegestilling ved Stokmarknes sykehus, medisinsk avdeling.
Eldste sønnen Rasmus avslutter gymnas på Sortland og der- etter befalsskole for luftartilleriet i Stavern. Legestudium i Oslo blir avsluttet i 1965, og turnustjeneste på Lillehammer sykehus og Stranda distrikt med Geiranger og Hellesylt; - nabokommunen til Hornindal.
Rasmus Lødøen fikk nå en lang yrkesferd videre, med familie og utfordringer som lege ved de minste til de største hospitaler sør for Trondheim. I 1992 sluttet han ved Sandefjord sykehus etter over 18 år i Vestfold.
Rasmus Lødøen
 120   119   120   121   122   123