Page 119 - Blokken og Djupfjord
P. 119

 FAMILIEN SJURSEN PÅ KVELDRO
Anna Elise Pedersen (1881–1946) var eldste barnet til Karen Glad og Nils Pedersen. Hun gifter seg i 1904 med Sigurd Sjursen. Si- gurd var barnefødt i Langenes, men kom til Harstad der han ble konfirmert. Faren var lærer.
Sigurd Sjursen tok først utdanning som agronom. Til Blokken kom han i 1903 som betjent hos Carl Georg Glad. Året etter ble han gift med Anna Pedersen. I tiden som fulgte arbeidet han vin- terhalvåret hos firmaet Agathe Andersen, Ørsnesvik, og sommer- halvåret på skipsverftet i Blokken. Sigurd Sjursen var hos Agathe Andersen i hele 25 sesonger. Firmaet var i sin tid kjent for kaviar- produksjon.
Sjursen var en sangens og musikkens mann. Han levde og ån- det for sin hobby, og dirigerte både blandet kor og mannskor i Blokken.
I 1895 ble bnr. 2, Elverhøy, delt mellom søsknene Andreas 118
Familien Anna og Sigurd Sjursen med sine seks barn.

   117   118   119   120   121