Page 120 - Blokken og Djupfjord
P. 120

  Møysaltur i 1935. Ovenfra: Trygve Sjursen, Oddmund Sjursen, Solveig Sletten og Sofus Sjursen. Foto: Sigurd Skjegstad.
Barna til Luise og Trygve Sjursen. Fra venstre: Ulf, Gunn, Sissel, Rigmor og Trygve, samlet i barndomsheimen.
Glad, Christoffer Jentoft Glad (bnr. 5) og Karen Glad, gift med Nils Pedersen, (bnr. 6).
Etter at Anna Elise og Sigurd Sjursen giftet seg, fikk de små- bruk som fikk navnet «Kveldro», bnr. 8.
I årene mellom 1905 og 1920, fødes syv barn på «Kveldro». Seks av barna vokser opp.
Det første barnet blir født i 1905, og får navnet Erling (1905– 1981). Erling Sjursen flytter til Harstad i 1930.
I 1907 blir det født et guttebarn til som får navnet Trygve. Han dør samme året.
Tredje barnet er også en gutt. Han får navnet Sofus Konrad Nokolai (1909–1984). Han gifter seg med Solveig Sletten i 1936. De bor i mange år i Tromsø, der barna Gjertrud og Ragnhild vokser opp. Solveig og Sofus Sjursen flyttet som pensjonister til Blokken. De kjøper bnr. 55 «Nesstun», etter Aslaug og Eldor Win- je fra Øksnes.
Det fjerde barnet til Anna og Sigurd Sjursen blir ei jente. Hun er født i 1910 og får navnet Solveig. Hun gifter seg med Karl M. Bygdnes. De emigrerer til Canada.
Trygve (1912–1962) ble nok oppkalt etter barnet som døde i 1907. Trygve Sjursen blir gift i 1937 med Luise Johanne Paulsen (1914–1856) fra Hennes. De bygde seg hus på «Nytun», en tomt utgått fra Kveldro. Luise og Trygve fikk fem barn: Gunn (f.1937), Ulf (f.1942), Rigmor (f. 1944), Trygve (1946) og Sissel (f. 1949).
119
   118   119   120   121   122