Page 104 - Blokken og Djupfjord
P. 104

 Barnedåpen til Jan Erik Pedersen (f. 1942). Foreldrene til dåpsbarnet er Judit Johansen og Arne Pedersen.
Paret til venstre er Peter Johansen og Åsta Isaksen. Usikkert hvem paret til høyre på bildet er.
på Skipsverftet. De bosetter seg snart etter på Kjerringnes, på Ar- nes fødested.
I 1923 får Aasta og Peter Johansen en jente til, Brynhild Johan- ne. Hun blir gift med Torgeir Karlsen fra Torsken. De bor en tid i Gryllefjord og utvandrer på 1950-tallet til U.S.A.
Terje Inge blir født i 1936. Han tar tidlig familienavnet Sten, etter heimplassen. Terje Sten blir en av de første fra Blokken som tar en akademisk yrkesvei. Etter artium på Sortland, blir han stu- dent ved Universitetet i Oslo. Han studerer filologi, og ender opp med nordisk hovedfag. I tillegg tysk og idehistorie.
Etter lang lektorgjerning i Trondheim, kommer Terje tilbake til heimbygda som pensjonist, og får nyte sitt otium i barndoms- hjemmet i Blokken.
Terje Sten var i likhet med sin far, glad i Djupfjorddalen. Sammen med sin nevø Jan Erik Pedersen fikk han bygd en liten hytte ved Langvatnet. Hyttelivet ved Langvatnet ble Terjes rekre- asjonssted i sommerferiene.
Det blir Jan Erik og hans kjære Reidun, som etter hvert over- tar hytta. Med stor arbeidsinnsats viderefører de stedet til dagens hytteparadis.
Berthe og Johan Isaksen får tre barn til. To lever opp. Rolf Ni- kolai (1901–1973) gifter seg i 1939 med Judith Pauline Pedersen (1915–2000) fra Spjutvika. De får tre barn. Berulv Jostein i 1940, Egil i 1944 og Janne Alette i 1950.
Rolf Isaksen begynner etter krigen å arbeide ved Norsk Hydro i Glomfjord. Familien blir i Blokken fram mot 1950. Etter 1950 bor de i Glomfjord. Skjøtet på gården er overført i 1941 fra Johan Isaksen til det da ett år gamle barnebarnet Berulv Jostein Isaksen.
Johan Isaksen dør i 1953, og gården blir forpaktet av Petra Sneistrand og Erling Kristian Knudsen.
Det syvende barnet til Bertha og Johan Isaksen får navnet As- bjørn. Han er født i 1905 og dør i 1906.
I 1908 kommer det en jente som vokser opp som den yngste i familien Isaksen Det er Aslaug (1908–1976) som blir gift med Hå- kon Skarseth i 1936. Aslaug og Håkon bosetter seg på Osvold. Der bygger de opp en bureisningsgård. De får fire barn.
Håkon er en kar som ikke vegrer seg for tunge tak. Vinteren 1939 er han med Rolf og Kåre Glad på Lofotfiske. De fisker med natt-line for Mortsund. «Dag» N 101 SO, en 37 fot gavelbåt med «Avanse» motor.
 103
   102   103   104   105   106