Page 102 - Blokken og Djupfjord
P. 102

 NYE FAMILIER ETABLERER SEG I BLOKKEN
IFAMILIEN ISAKSEN FRA SOLBAKKEN ØSTRE
1890 kom en ny familie flyttende til Blokken. Det var Johan Nikolai Isaksen (1863–1953), og kona hans, Berthe Andrine Ellingsen (1860–1936). De kom fra Sørfold hvor Johan hadde
vokst opp. Berthe kom opprinnelig fra Volda. Bror til Berthe, Iver Engeberg ble lærer på Kjerringnes. Han var gift med søsteren til Johan Isaksen, Hanna.
Johan og Berthe festet først jord av bnr. 4. Plassen kaltes Brenn- steinmyra. De fikk bygd seg hus og fjøs og 10 år etter kjøpte de jorda og bnr. 11 Solbakken Østre var etablert i Blokken.
Da sønnen Alf Marius Isaksen giftet seg 1915 med Amalie Ber- gitte Nilsen fra Brokløys, ble en parsell av bnr. 11 skilt ut til dem.
Johan og Berthe Isaksen var driftige og arbeidsomme folk. Jo- han var fisker og Berthe holdt styr med heim og fjøs.
De fikk åtte barn. Syv ble født i Blokken. Den eldste, Egil (1890–1929), var født i Sørfold. Han flyttet til Bergen i 1915.
Ingvald Berteus ble født i 1892. Han dør relativt ung samme år som den to år eldre broren Egil, i 1929. Ingvald var med og bi- dro aktivt i ungdomslagsarbeidet i U. L. Dalheim. Han utmerker seg særlig som redaktør for medlemsbladet «Haustkveld» med en usedvanlig vakker skjønnskrift. Han var en av de unge evnerike som tuberkulosen tok så alt for tidig.
Alf Marius (1894–1962) blir den tredjefødte i familien Isaksen. Han blir som nevnt gift i 1915 med Amalie Nilsen fra Brokløys. De bygger seg en heim oppe ved Brennsteinen. De kalte stedet Nordvoll, og det ble bnr. 24 i Blokken.
Fjerde barnet til Berthe og Johan Isaksen, blir ei jente som får navnet Emma Alvilde (1896–1963). Emma gifter seg med Ar- tur C. Olsen fra Brokløys. De gifter seg i 1918 og bosetter seg på Strand i Sortland.
101   100   101   102   103   104