Page 103 - Blokken og Djupfjord
P. 103

  Også neste barn blir ei jente. I 1899 blir Aasta Marie født. Hun gifter seg i 1917 med Peter A. Johansen fra Brokløys. I 1921 kjøper de en gårdpart av utmarka i Blokken, litt nord for Brennsteinen. Her bygget de opp et småbruk som fikk navnet Sten, bnr. 20.
Peter var skipstømmermann, men tidvis også fisker. Han var en ihuga friluftsmann, og var ofte å finne på fisketur i Djupfjordda- len. Far til Peter Johansen, Johan Nilsen, var født på Straumneset i Djupfjord. Som barn hadde Peter ofte bodd hos onkelen, Edvard Nilsen.
Peters bror Jens (1891–1921), ble sommeren 1920 gift med Erna Pauline Glad. Hun var eldste barnet til Karen og Adolf Kristoffer Glad i Djupfjord. Jens omkom i en skredulykke under rypejakt i Djupfjordalen i januar 1921.
Aasta Marie Isaksen og Erna Pauline Glad var barndomsven- ninner. Deres foreldre var omgangsvenner. Kari Berntine Winds- rygg Glad og Berthe Andrine Ellingsen Isaksen var begge fra Vestlandet. Kari fra Stryn i Nordfjord og Berthe fra Volda på Sun- møre. De var begge evnerike og resurssterke kvinner. Da Berthe Isaksen er døde i 1936, klager Kari Glad i brev til dattera Erna i Amerika, over å ha mistet sin beste venninne i Blokken.
Aasta Marie Isaksen (1899–1980) og Peter Johansen (1889– 1968) får tre barn. Judith blir født i 1920. Hun gifter seg i 1942 med Arne Pedersen, barnebarn av Nils Pedersen og Karen Glad på Dalsbø. Judith og Arne bor en tid i Blokken der Arne arbeider
Familien Isaksen kom til Blokken i 1890 fra Sørfold. Bakre rekke: Alf, Egil, Emma og Åsta. Foran sitter Berthe Andrine, Aslaug, Nikolai og Rolf. Søn- nen Ingvald er ikke med på bilde. Foto: Trolig tatt rundt 1915. Fotografen er ukjent.
Portrett av Alf Isaksen og Amalie Nil- sens yngste datter Borghild (1927- 1943). Hun omkom ved en druknings- ulykke bare femten år gammel.
102
Forrige side: Blokkenelva i regulert strøm mot havet.


   101   102   103   104   105