Page 100 - Blokken og Djupfjord
P. 100

 Akkord nr. fire for veien Djupfjord – Blokken. Arbeidet foregikk i de harde trettiårene. Rolf Glad har regnet ut ak- korden for arbeidslaget på ti mann. Det er folk fra Djupfjord og Brokløys som har deltatt i arbeidet.
99

   98   99   100   101   102