Page 9 - byggtrenderboliginterior
P. 9

Bladet Vesterålen Torsdag 26. mars 2020 BYGG trender BOLIG interiør 11
   Hva skal i blåposen?
Vi forstår at det kan være vanskelig å huske hva
som skal i den blå posen. Derfor har vi laget en film! Se den på reno-vest.no eller vår Facebookside. På reno-vest.no/blapose finner du mer info om hva som skjer med plastemballasjen du sorterer ut og om hva som skal i den blå posen.
Skann QR-koden for å se filmen
Lær hva vi gjør med det kildesorterte avfallet
Lurer du på hva som skjer med kildesorteringsposene etter at renovasjonsbilen har vært hjemme hos deg og tømt avfallsbeholderen din? Det kan du se i filmen Deadline Media har laget for oss. Den viser hva som skjer med avfallet du har sortert i grønn, rød og blå pose samt vrengt handle- nett.
Skann QR-koden for å se filmen
Med hjelp fra DERE har vi skapt NYE TING av AVFALL
NY FILM:
     NY FILM:
      E-post: post@reno-vest.no / www.reno-vest.no / facebook.com/Reno.Vest Topp innsats for miljøet!
Bladet Vesterålen


   7   8   9   10   11