Page 11 - byggtrenderboliginterior
P. 11

BYGG trender BOLIG interiør 13 Alternativ til septiktanken
 Bladet Vesterålen Torsdag 26. mars 2020
 SORTLAND: 1. janu- ar 2021 trer nye vanndirektiv fra EU i kraft. Det betyr strengere krav til utslipp fra blant annet septiktanke- ne.
Roger Vagle
roger@blv.no
De nye direktivene fra EU kre- ver av 90 prosent av vannet som slippes ut fra septiktanke- ne skal være renset før det går tilbake til naturen.
– Renseanlegg er framtida og det er det som skal erstatte sep- tiktanken, forteller Svein Nil- sen i Miljørens, som importe- rer, monterer og utfører service på renseanlegg.
– Vi leverer en type anlegg som renser vatnet mer enn kra- vet. Vi kan dokumentere at vannet som slippes ut i naturen kan bli opptil 99,9 prosent rent, sier Nilsen.
Minirenseanlegget er desig- net for å rense avløpsvann fra hus og hytter. Ved hjelp av luft og bakterier løses slammet opp, før vannet filtreres.
– Dette er et nytt og spen- nende produkt for oss, sier Freddie Andersen og Jan Nils-
SPENT: Freddie Andersen og Jan Nilssen, ved Rørlegger Johnny Valle, er spent på mottakelsen den nye typen septiktanker får.
  sen, ved Rørlegger Johnny Val- le.
– Vi vet at det er ikke mange i Nord-Norge som har septiktan- ker som i dag har de nye krave-
ne fra EU. Vi er klar over er at det er store mørketall når det gjelder denne type utslipp, sier Andersen.
– Med de kravene som nå
kommer, regner jeg med vi kommer til å bli like opptatt av rensing av avløpsvatn de er i Lofoten. Følger kommunene i Vesterålen etter det de gjør i Lo-
FOTO: Roger Vagle foten, får man ikke byggesøk-
naden godkjent før kommunen har godkjent renseanlegget, si- er de.
 Vi er fortsatt på plass
 for å hjelpe deg med
elektriske installasjoner, lys og varme (Vi har tatt våre forholdsregler for ikke å bringe smitte)
Kontakt oss på tlf. 76 12 07 00 eller post@elteam.no
       
   9   10   11   12   13