Page 10 - Preview
P. 10

10
Reginedagan 2023
Tirsdag 25. juli
Program
11.00–15.00
Fagdag med Stiftelsen Regine Normann og Bø Museum
Velkommen til Fagdagen! I år arrangert på Hotell Regine, i møterommet Krabvaag. Påmelding ikke nødvendig.
Årets fagdag gir et fascinerende innblikk i folketro, trolldomsprosesser og samisk litteratur. Du kommer til å treffe Regine Normanns slektning Stein Roar Mathisen, hennes biograf Liv Helene Willumsen, samt forfatteren Gunnar Gjengset som har skrevet om den samiske forfatteren Matti Aikio. Dagen passer for alle som er bare litt nysgjerrig på disse temaene.
Inngang: Fagdagen koster kr 150,– inkludert kaffe. Mat kan kjøpes på hotellet. Sted: Hotell Regine (kart: 4)
Arrangør: Stiftelsen Regine Normann
   PROGRAM:
11.00–11.15: Velkommen og innledning v/ Julie Sæther og Gøril Karlsen
11.15–12.00: Foredrag med Stein Roar Mathisen: Nordnorsk folketro i Regine Normanns diktning 12.00–12.15: Kaffepause
12.15–13.00: Foredrag med Liv Helene Willumsen: Hekseprosessene i Finnmark.
13.00–13.30: Pause.
13.30–14.30: Foredrag med Gunnar Gjengset: Matti Aikio
14.30–15.00: Oppsummering og avslutning v/ Julie og Gøril
Om foredragene:
Stein Roar Mathisen er folklorist og professor emeritus ved UiT Norges arktiske universitet, campus Alta. Han skal holde foredrag om «Nordnorsk folketro i Regine Normanns diktning». Folketradisjonene i de nordnorske kystområdene var noe Regine Normann hadde inngående kjennskap til, og som hun kunne bruke i sitt forfatterskap, enten det var til å belyse kvinners stilling i disse miljøene, eller forholdet mellom samiske og norske medlemmer av lokalsamfunnet.
Liv Helene Willumsen, professor emerita i historie ved UiT Norges arktiske universitet, skal holde foredrag om trolldomsprosessene i Finnmark og Steilneset minnested i Vardø. Dette er en smertefull del av norsk historie, en dokumentasjon av overgrep mot kvinner. Imidlertid har 400 år gammel historie sine paralleller i dag. I våre dager er forfølgelse av kvinner og maktbruk mot kvinner et høyaktuelt problem i store deler av verden.
Gunnar Gjengset er forfatter og filolog, bosatt i Oslo. Hans foredrag er om Matti Aikio. Matti Aikios forfatterskap hadde et overordnet formål: Å bidra til å skape en forestilling om samer som et eget folk med sitt eget språk, sin egen kultur og historie. Aikios prosjekt var å konstituere samefolket som subjekt i sin egen fortelling. Han levde i hovedstaden og skrev sine bøker mellom 1904 og 1929 – en tid preget av aggressiv fornorsking, samtidig som samisk motstand ble markert ved det første samiske landsmøtet i Trondhjem i 1917. Gunnar Hauk Gjengset vil presentere forfatterskapet, og særlig trekke fram Hebræerens Søn fra 1911, der begrepet etnisitet undersøkes.
Om foredragsholderne:
Stein Roar Mathisen er folklorist og professor emeritus ved UiT Norges arktiske universitet, campus Alta, institutt for reiseliv og nordlige studier. Han har deltatt i forskning på hvordan kulturarv oppstår når folk vender tilbake til ideer om fortiden, og til steder som symboliserer fortiden, med hovedvekt på kvensk og norskfinsk kultur. Han er medlem av TRUCOM, forskningsgruppa som analyserer Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid. Stein Roar er i familie med Regine Normann, hans oldefar Kristoffer var hennes bror.
Liv Helene Willumsen fra Bø i Vesterålen er en norsk historiker og litteraturviter. Liv Helene har doktorgrad i historie om trolldomsprosessene på 1600-tallet. Hun har skrevet individuelle minnetekster over de 91 trolldomsdømte til heksemonumentet Steilneset minnested i Vardø. Hun har tidligere transkribert samtlige av rettsprotokollene fra Finnmarksprosessene, samt publisert flere verker
om prosessene og dokumentene. Hun har også doktorgrad i litteratur om Regine Normanns forfatterskap. I 2019 ble hun tildelt Kongens fortjenestemedalje for sin innsats som akademiker.
Gunnar Gjengset: Han har skrevet, og skriver, spalten «Dagens Sukk» i Klassekampen siden 2009. Før det gikk disse aforismene i Adresseavisen i mer enn 25 år. Han har gitt ut to samlinger aforismer, en bok om erfaringer som straffedømt protestant i tidligere Sovjet, samt den selvbiografiske «Aldri for sent å skaffe seg en lykkelig barndom», en biografi om Gustav Vigeland og en om den samiske forfatteren Matti Aikio. Gjengset tok doktorgrad på Aikios forfatterskap ved Universitetet i Umeå i 2011. Teaterstykket «Johan Turi,» som han skrev sammen med Harald Gaski for Beaivváš Sámi Našunálateáhter, hadde urpremiere på Det Norske Teater i Oslo i oktober 2017. Dette stykket representerte Norge ved bokmessen i Frankfurt høsten 2019, er oversatt til tysk og utgitt i Tyskland. I 2023 ble barnemusikalen «Kråkeslottet», med musikk av Ingrid Kindem, satt opp i Olavshallen i Trondheim.
Liv Helene Willumsen. Foto: Lars-Åke Andersen.
Gunnar Gjengset
  Stein Roar Mathisen


   8   9   10   11   12