Page 38 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 38

 20 JUBILEUM
Tirsdag 16. februar 2021 Bladet Vesterålen
 I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Blanda drops – bilder fra vårt arkiv
  Et litt mindre storsenter: Skibsgården lett å kjenne igjen. Her fra 1993. Man kan se en parkeringsplass til venstre i bildet, der hovedinngangen er i dag.
 Drivstoff: Shell i Sortland sentrum, 1976. I lokalene vi i dag kanskje kjenner best som den gamle brannstasjonen.
 Reprasjoner: Sortlandsbrua under reprasjon, april 1990.
 Meieri: Smørkjerna på Sortland Meieri, 1957.
Juksamaskinen fra Nyksund ble introdusert i markedet i 1961; i denne utgaven, brukt i akkarfiske er nok av en seinere dato.
 Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år
   36   37   38   39   40