Page 40 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 40

 Bladet Vesterålen Torsdag 18. februar 2021
JUBILEUM 25
 I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Blanda drops – bilder fra vårt arkiv
 På Kjeøya i Lødingen drev de noe så uvanlig som klippfisketørking på bergene, bildet tatt ca. 1924.
Sigerfjord: På vinteren hadde alle unger lugger. Ukjent tidspunkt.
Hadsel alders og sykehjem: Det nå nedrevne “Ekern”. Her fra November 1982
Fra innvielsen av Sigerfjord kirke i 1933.
    Sortland trekkspillklubb her under en konsert i 1986.
 Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år
   38   39   40   41   42